Lingopirate.com - Meeting people 1

  turns: 0 play again » level 2

686
Welkom!
Welcome!
Praatt.nl
686
Welkom!
Welcome!
Praatt.nl
699
Hoe gaat het met u?
How are you?
Praatt.nl
699
Hoe gaat het met u?
How are you?
Praatt.nl
690
Heel goed, bedankt
Fine, thanks
Praatt.nl
690
Heel goed, bedankt
Fine, thanks
Praatt.nl
693
Goedemorgen
Good morning
Praatt.nl
693
Goedemorgen
Good morning
Praatt.nl
1640
Goedenavond
Good evening
Praatt.nl
1640
Goedenavond
Good evening
Praatt.nl
2819
Leuk kennis te maken!
Pleased to meet you!
Praatt.nl
2819
Leuk kennis te maken!
Pleased to meet you!
Praatt.nl